Choď na obsah Choď na menu
 


Kapucínska krypta

20. 2. 2009

Obrázok Kapucínska krypta (hrobka, Kapuzinergruft, Kaisergruft), oficiálne pohrebisko príslušníkov habsburského a habsbursko-lotrinského rodu vo Viedni.

Založenie krypty

Nachádza sa pod kostolom kapucínov (Kapuzinekirche) a je určená pre pochovávanie príslušníkov rakúskeho panovníckeho rodu. Jej zakladateľkou je cisárovná Anna Tirolská, manželka rímskonemeckého cisára Mateja II. Habsburského, ktorá na tomto mieste založila pred svojou smrťou kapucínsky kláštor s kryptou. Po dobudovaní (v r. 1633) tu ako prvé boli uložené jej pozostatky a od tohto roku sa tu aj pochováva.

Miesto svojho posledného odpočinku tu našlo 142 členov rodu, z toho 12 cisárov a 18 cisárovien a kráľovien. Umelecky najkrajšie je stvárnená dvojitá rakva pre českú a uhorskú kráľovnú Máriu Teréziu a jej manžela cisára Františka Štefana I. Lotrinského, dielo rakúskeho sochára Balthasara Ferdinanda Molla (1717 - 1785).

Ostro s ňou kontrastuje prostá rakva ich syna Jozefa II. Posledným tu pochovaným cisárom bol František Jozef I.

12. január 2008 tu bol pochovaný zatiaľ posledný príslušník rodu Karol Ľudovít Habsburský, štvrtý syn posledného rakúskeho cisára Karola I. a Zity.

Priestor hrobky, rozdelený na desať samostatných častí (krýpt), spolu so samotným kostolom patrí k turisticky najviac vyhľadávaným miestam Viedne.

S funkciou kapucínskej krypty súvisí i tzv. „hrobka sŕdc“ (Herzgruft), nachádzajúca sa vo viedenskom Augustiniánskom kostole (Josefplatz), kam boli v rokoch 1654 - 1878 pochovávané srdcia zomrelých Habsburgovcov.

Zoznam pochovaných osôb

Krypta zakladateľa (Gründergruft)

Cisárovná Anna Tirolská (* 4.10.1585, † 15.12.1618), manželka cisára Mateja II.  Cisár Matej II. Habsburský (* 14.2.1557, † 20.3.1619)

Leopoldova krypta (Leopoldsgruft)

Obrázok Arcivojvoda Filip August (* 15.7.1637, † 22.6.1639), syn cisára Ferdinanda III.   Arcivojvoda Maximilián Tomáš (* 21.12.1638, † 29.6.1639), syn cisára Ferdinanda III.   Cisárovná Mária Anna Španielska (* 18.8.1606, † 13.5.1646), prvá manželka cisára Ferdinanda III.   Cisárovná Mária Leopoldina Tirolská (* 6.4.1632, † 7.8.1649), druhá manželka cisára Ferdinanda III.   Arcivojvodkyňa Terézia Mária (* 27.3.1652, † 27.6.1653), dcéra cisára Ferdinanda III.   Kráľ Ferdinand IV. Habsburský (* 8.9.1633, † 9.7.1654)   Cisár Ferdinand III. Habsburský (* 13.7.1608, † 2.4.1657)   Arcivojvoda Ferdinand Jozef (* 11.2.1657, † 16.6.1658), syn cisára Ferdinanda III.   Arcivojvoda Ferdinand Václav (* 28.9.1667, † 13.1.1668), syn cisára Leopolda I.   Arcivojvoda Ján Leopold (*/† 20.2.1670), syn cisára Leopolda I.   Arcivojvodkyňa Mária Anna (* 9.2.1672, † 23.2.1672), dcéra cisára Leopolda I.   Cisárovná Margita Terézia (* 12.8.1651 † 12.3.1673), prvá manželka cisára Leopolda I.   Arcivojvodkyňa Anna Mária Žofia (* 11.9.1674, † 21.12.1674), dcéra cisára Leopolda I.   Arcivojvodkyňa Mária Jozefa (* 11.10.1675, † 11.7.1676), dcéra cisára Leopolda I. Arcivojvodkyňa Kristína (*/† 18.6.1979), dcéra cisára Leopolda I.   Arcivojvoda Leopold Jozef (* 2.6.1682, † 3.8.1684), syn cisára Leopolda I.   Cisárovná Eleonóra Gonzaga (* 18.11.1630, † 6.12.1686), tretia manželka cisára Ferdinanda III.   Arcivojvodkyňa Mária Anna Jozefa (* 20.12.1654, † 14.4.1689), dcéra cisára Ferdinanda III.   Arcivojvodkyňa Mária Margita (* 22.7.1690, † 22.4.1691), dcéra cisára Leopolda I.   Arcivojvodkyňa Mária Antónia (* 18.1.1669, † 24.12.1692), dcéra cisára Leopolda I.   Arcivojvodkyňa Mária Terézia (* 22.8.1684, † 28.9.1696), dcéra cisára Leopolda I.   Arcivojvodkyňa Eleonóra Mária Jozefa (* 21.5.1653, † 17.12.1697), dcéra cisára Ferdinanda III.   Arcivojvodkyňa Mária Jozefa (* 6.3.1687, † 14.4.1703), dcéra cisára cisára Leopolda I.   Arcivojvoda Leopold Ján (* 13.4.1716, † 4.11.1716), syn cisára Karola V.   Cisárovná Eleonóra Magdaléna Falcko-Neuburská (* 6.1.1655, † 19.1.1720), tretia manželka cisára Leopolda I. Arcivojvodkyňa Mária Amália (* 5.4.1724, † 19.4.1730), dcéra cisára Karola VI. Arcivojvodkyňa Mária Magdaléna (* 26.3.1689, † 1.5.1743), dcéra cisára Leopolda I.

Karolova krypta (Karlsgruft)

Obrázok Arcivojvoda Leopold Jozef (* 29.10.1700, † 4.8.1701), syn cisára Jozefa I.   Cisár Leopold I. (* 9.6.1640, † 5.5.1705)   Cisár Jozef I. (* 26.7.1678, † 17.4.1711)   Cisár Karol VI. (1.10.1685, † 20.10.1740)   Arcivojvodkyňa Mária Alžbeta (* 13.12.1680, † 26.8.1741), dcéra cisára Leopolda I.   Arcivojvodkyňa Mária Anna (* 14.9.1718, † 16.12.1744). dcéra cisára Karola VI.   Cisárovná Alžbeta Kristína Braunschweinsko-Wolfenbüttelská (* 28.8.1691, † 21.12.1750), manželka cisára Karola VI.

Krypta Márie Terézie (Maria-Theresien-Gruft)

Arcivojvodkyňa Mária Karolína (* 12.1.1740, † 25.1.1740), dcéra Márie Terézie   Arcivojvodkyňa Mária Alžbeta (* 5.2.1737, † 7.6.1740), dcéra Márie Terézie   Arcivojvodkyňa Mária Karolína (*/† 17.9.1748), dcéra Márie Terézie   Grófka Karolína von Fuchs-Mollard (* 14.1.1681, † 27.4.1754), dvorná dáma Márie Terézie   Arcivojvoda Karol Jozef (* 1.2.1745, † 18.1.1761), syn Márie Terézie   Arcivojvodkyňa Johanna Gabriela (* 4.2.1750, † 23.12.1762), dcéra Márie Terézie   Arcivojvodkyňa Mária Kristína (*/† 22.11.1763), dcéra cisára Jozefa II.   Cisárovná Izabela Parmská (* 31.12.1741, † 27.11.1763), prvá manželka cisára Jozefa II.   Cisár František Štefan I. Lotrinský (* 8.12.1708, † 18.8.1765)   Arcivojvodkyňa Mária Terézia (* 16.5.1767, † 17.5.1767), vnučka Márie Terézie   Cisárovná Mária Jozefa Bavorská (* 30.3.1739, † 28.5.1767), druhá manželka cisára Jozefa II.   Arcivojvodkyňa Mária Jozefa (* 19.3.1751, † 15.10.1767), dcéra Márie Terézie   Arcivojvodkyňa Mária Terézia (* 20.3.1762, † 23.1.1770), dcéra cisára Jozefa II.   Cisárovná Mária Terézia (* 13.5.1717, † 29.11.1780)   Cisár Jozef II. (* 13.3.1741, † 20.2.1790)

Františkova krypta (Franzensgruft)

Cisárovná Alžbeta Wilhelmína Württemberská (* 21.4.1767, † 18.2.1790), prvá manželka cisára Františka I.   Cisárovná Mária Terézia Neapolsko-Sicílska (* 6.6.1772, † 13.4.1807), druhá manželka cisára Františka I.   Cisárovná Mária Ludovika Modenská (* 14.12.1787, † 7.4.1816), tretia manželka cisára Františka I.   Cisár František I. (* 12.2.1768, † 2.3.1835)   Cisárovná Karolína Augusta Bavorská (* 8.2.1792, † 9.2.1873), štvrtá manželka cisára Františka I.

Ferdinandova krypta (Ferdinandsgruft)

Obrázok Arcivojvodkyňa Ludovika Alžbeta (* 18.2.1790, † 24.6.1791), dcéra cisára Františka I.     Arcivojvodkyňa Mária Karolína (* 8.6.1794, † 16.3.1795), dcéra cisára Františka I.   Arcivojvoda Alexander Leopold (* 14.8.1772, † 12.7.1795), syn cisára Leopolda II.   Arcivojvodkyňa Mária Amália (* 15.10.1780, † 25.12.1798), dcéra cisára Leopolda II.   Arcivojvodkyňa Karolína Ludovika (* 22.12.1795, † 30.6.1799), dcéra cisára Františka I.   Arcivojvodkyňa Mária Lujza Neapolsko-Sicílska (* 27.7.1773, † 19.9.1802), prvá manželka   arcivojvodu Ferdinand III.   Arcivojvodkyňa Amália Terézia (* 6.4.1807, † 9.4.1807), dcéra cisára Františka I.   Arcivojvoda Jozef František Leopold (* 9.4.1799, † 30.6.1807), syn cisára Františka I.   Arcivojvoda Ján Nepomuk (* 30.8.1805, † 19.2.1809), syn cisára Františka I.   Arcivojvodkyňa Karolína Ferdinanda (* 2.8.1793, † 5.1.1802), dcéra arcivojvodu Ferdinanda III.   Arcivojvodkyňa Mária Anna Karolína (* 27.10.1835, † 5.2.1840), dcéra arcivojvodu Františka Karola   Arcivojvodkyňa Mária Karolína (* 6.2.1821, † 23.1.1844), dcéra arcivojvodu Rainera   Arcivojvodkyňa Žofia (* 5.5.1855, † 25.5.1857), dcéra cisára Františka Jozefa I.   Arcivojvodkyňa Mária Anna (* 8.6.1804, † 28.12.1858), dcéra cisára Františka I.   Arcivojvodkyňa Mária Eleonóra (* 19.11.1864, † 9.12.1864), dcéra arcivojvodu Karola Ferdinanda   Arcivojvodkyňa Mária Ferdinanda Saská (* 27.4.1796, † 3.1.1865), druhá manželka arcivojvodu Ferdinand III.   Cisár Ferdinand I. (* 19.4.1793, † 29.6.1875)   Arcivojvodkyňa Mária Antónia (* 10.1.1858, † 13.4.1883), dcéra arcivojvodu Ferdinanda IV.   Cisárovná Mária Anna Savojská (* 19.9.1803, † 4.5.1884), manželka cisára Ferdinanda I.   Arcivojvodkyňa Henrietta Mária (* 20.2.1884, † 13.8.1886), dcéra arcivojvodu Karola Salvatora   Arcivojvoda Rainer Salvator (* 27.2.1880, † 4.5.1889), syn arcivojvodu Karola Salvatora   Arcivojvodkyňa Štefánia (* 1.5.1886, † 29.8.1890), dcéra arcivojvodu Fridricha   Arcivojvodkyňa Mária Antónia (* 18.4.1874, † 14.1.1891), dcéra arcivojvodu Karola Salvatora   Arcivojvoda Ferdinand Salvator (* 2.6.1888, † 28.7.1891), syn arcivojvodu Karola Salvatora   Arcivojvoda Karol Salvator (* 30.4.1839, † 18.1.1892), syn arcivojvodu Leopolda II.   Arcivojvoda Róbert Ferdinand (* 15.10.1885, † 2.8.1895), syn arcivojvodu Ferdinanda IV.   Arcivojvoda Albrecht Salvator (* 22.11.1871, † 27.2.1896), syn arcivojvodu Karola Salvatora   Arcivojvodkyňa Natália (* 12.1.1884, † 23.3.1898), dcéra arcivojvodu Fridricha   Arcivojvoda Leopold (* 6.6.1823, † 24.5.1898), syn arcivojvodu Rainera   Arcivojvodkyňa Mária Antónia (* 19.12.1814, † 7.11.1898), druhá manželka arcivojvodu Leopolda II.   Arcivojvodkyňa Mária Immaculata (* 14.4.1844, † 18.2.1899), manželka arcivojvodu Karola Salvatora   Arcivojvoda Ernest (* 8.8.1824, † 4.4.1899), syn arcivojvodu Rainera   Arcivojvodkyňa Adelgunda (* 19.3.1823, † 28.10.1914), manželka grófa Františka V. Modenského   Arcivojvodkyňa Mária Karolína (* 10.9.1825, † 17.7.1915), dcéra arcivojvodu Karola   Arcivojvoda Ľudovít Salvator (* 4.8.1847, † 12.10.1915), syn arcivojvodu Leopolda II.   Arcivojvoda Jozef Ferdinand (* 24.5.1872, † 28.8.1942), syn arcivojvodu Ferdinanda IV.   Arcivojvodkyňa Mária Terézia de Bragança (* 24.8.1855, † 12.2.1944), tretia manželka arcivojvodu Karola Ľudovíta   Arcivojvoda Leopold Maria Alfonz (* 30.1.1897, † 14.3.1958), syn arcivojvodu Leopolda Salvatora

Toskánska krypta (Toskana-Gruft)

Cisár Leopold II. (* 5.5.1747, † 1.3.1792)   Cisárovná Mária Ludovika Španielska (* 24.11.1745, † 15.5.1792), manželka cisára Leopolda II.   Arcivojvoda Ferdinand Karol Anton (* 1.6.1754, † 24.12.1806), syn Márie Terézie   Arcivojvodkyňa Mária Kristína (* 13.5.1742, † 24.6.1798), dcéra Márie Terézie   Arcivojvodkyňa Mária Karolína (* 13.8.1752, † 8.9.1814), neapolsko-sicílska kráľovná, manželka kráľa Obojej Sicílie Ferdinanda IV.   Princ Albert Saský (* 11.7.1738, † 10.2.1822), manžel arcivojvodkyne Márie Kristíny   Arcivojvodkyňa Mária Beatrix d´Este (* 7.4.1750, † 14.11.1829), manželka arcivojvodu Ferdinanda Karola d´Este   Arcivojvoda Anton Viktor (* 31.8.1779, † 2.4.1835), syn cisára Leopolda II.   Arcivojvoda Ferdinand Karol d´Este (* 25.4.1781, † 5.11.1850), syn arcivojvodu Ferdinanda Karola Antona   Arcivojvoda Ľudovít Jozef (* 13.12.1784, † 21.12.1864), syn cisára Leopolda II.   Arcivojvoda Leopold II. (* 3.10.1797, † 29.1.1870), toskánsky veľkovojvoda   Arcivojvoda František V. (* 1.6.1819, † 20.11.1875), syn arcivojvodu Františka IV.   Arcivojvoda František IV. (* 6.10.1779, † 21.1.1846)   Arcivojvoda Rainer Ferdinand (* 11.1.1827, † 27.1.1913), syn arcivojvodu Rainera

Nová krypta (Neue Gruft)

Obrázok Arcivojvoda Leopold Viliam (* 5.1.1614, † 20.11.1662), biskup, syn cisára Ferdinand II.   Arcivojvoda Karol Jozef (* 7.8.1649, † 27.1.1664), biskup, syn cisára Ferdinanda III.   Arcivojvoda Karol Jozef Lotrinský (* 24.11.1680, † 4.12.1715), biskup, syn arcivojvodkyne Eleonóry Márie   Arcivojvoda Maximilián František (* 8.12.1756, † 27.6.1801), syn Márie Terézie   Arcivojvoda Rudolf (* 8.1.1788, † 24.7.1831), kardinál, syn cisára Leopolda II.  Arcivojvoda Karol (* 5.9.1771, † 30.4.1847), syn cisára Leopolda II.   Arcivojvodkyňa Mária Lujza (* 12.12.1791, † 17.12.1847), druhá manželka francúzskeho cisára Napoleona I.   Arcivojvoda Karol Albrecht (* 3.1.1847, † 19.7.1848) syn arcivojvodu Albrechta   Arcivojvodkyňa Margita Karolína Saská (* 24.5.1840, † 15.9.1858), prvá manželka arcivojvodu Karola Ľudovíta   Arcivojvodkyňa Hildegarda Bavorská (* 10.6.1825, † 2.4.1864), manželka arcivojvodu Albrechta   Arcivojvodkyňa Matilda Mária (* 25.1.1849, † 6.6.1867), dcéra arcivojvodu Albrechta   Cisár Ferdinand Maximilián, (* 6.7.1832, † 19.6.1867)   Arcivojvodkyňa Mária Annunciata Neapolsko-Sicílska (* 24.3.1843, † 4.5.1871), druhá manželka arcivojvodu Karol Ľudovít   Arcivojvodkyňa Žofia Bavorská (* 27.1.1805, † 28.5.1872), matka cisára Františka Jozefa I.   Arcivojvoda Karol Ferdinand (* 29.7.1818, † 20.11.1874), syn arcivojvodu Karola   Arcivojvoda František Karol Habsburský (* 17.12.1802, † 8.3.1878), syn cisára Františka I.   Arcivojvoda Viliam František (* 21.4.1827, † 29.7.1894), syn arcivojvodu Karola   Arcivojvoda Albrecht (* 3.8.1817, † 18.2.1895), syn arcivojvodu Karola   Arcivojvoda Karol Ľudovít Habsburský (* 30.7.1833, † 19.5.1896), syn arcivojvodu Františka Karola   Arcivojvoda Otto František (* 21.4.1865, † 1.11.1906), syn arcivojvodu Karola Ľudovíta   Arcivojvoda Rainer Karol (* 21.11.1895, † 25.5.1930), syn arcivojvodu Leopolda Salvatora   Arcivojvoda Leopold Salvator (* 15.10.1863, † 4.9.1931), syn arcivojvodu Leopolda Salvatora   Arcivojvodkyňa Mária Jozefa Saská (* 31.5.1867, † 28.5.1944), manželka arcivojvodu Otta Františka

Krypta Františka Jozefa (Franz-Josephs-Gruft)

Obrázok Korunný princ Rudolf (* 21.8.1858, † 30.1.1889), syn cisára Františka Jozefa I.   Cisárovná  Alžbeta (* 24.12.1837, † 10.9.1898), manželka cisára Františka Jozefa I.   Cisár František Jozef I. (* 18.8.1830, † 21.11.1916)

Kaplnka krypty (Gruftkapelle)

Cisárovná Zita (* 9.5.1892, † 14.3.1989), manželka cisára Karola I.  Arcivojvoda Karol Ľudovít Habsburský (* 10.3.1918, † 11.12.2007), syn cisára Karola I.

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Kapucínska krypta

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

zmrdi

(forgac, 18. 6. 2016 16:19)

hovada co mrzacili narod opeka ich sam lucifer.